Historia

Historia 1

Spółka rozpoczęła działalność około 40 lat temu wraz z powołaniem jej do życia przez jej założyciela, Eligio Ragessi. Na początku lat osiemdziesiątych zaistniała konieczność dopasowania struktury spółki do rosnących potrzeb krajowych, a wraz z pojawieniem się synów utworzona zostaje spółka RGS Electrical equipment, produkująca urządzenia elektryczne i przemysłowe. Firma odnosi sukces i wkracza na nowe obszary działalności, skupione wokół pierwotnej idei.


Historia 2

W roku 1991, wraz z wejściem nowych członków, [powstaje spółka] VRG IMPIANTI SRL, w skład której wchodzi RGS Electrical i która rozszerza zakres działalności o oprogramowanie i sprzęt komputerowy na potrzeby automatyzacji urządzeń elektromechanicznych. W roku 1998, dzięki rosnącemu popytowi, powstaje spółka RGS Automation, oferująca usługi inżynieryjne dla konstruowania zautomatyzowanych urządzeń przemysłowych. W roku 2002 spółka wzbogaca usługi oferowane klientom, dodając wykonywanie i konserwację systemu hydrotermalnego „hydro-thermo-health”, wykorzystując najważniejsze marki w przemyśle, a także wykwalifikowanych techników.