WSPARCIE I KONSERWACJA

Wsparcie i konserwacja
  • Personel wyspecjalizowany w badaniu i usuwaniu awarii elektromechanicznych, hydraulicznych i pneumatycznych, w udzielaniu wsparcia i wykonywaniu zmian.
  • Systemy konserwacji i monitoringu , stale zapewniane dla trzech zmian roboczych, 365 dnie w roku,
  • Wsparcie, konserwacja i obsługa jako trzeci menedżer urządzenia cieplnego dla instytucji i klientów indywidualnych