Oferta

Energetyka:

 • linie kablowe nn i SN
 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie główne
 • złącza
 • przyłącza

Instalacje silnoprądowe:

 • instalacje elektryczne
 • instalacje inteligentne
 • instalacje odgromowe
 • oświetlenie wnętrz
 • oświetlenie terenu
 • iluminacje budynków
 • rozdzielnice elektryczne
 • szynoprzewody
 • automatyka przemysłowa
 • układy SZR
 • ogrzewanie elektryczne
 • remonty instalacji elektrycznych
 • konserwacja instalacji elektrycznych
 • zasilanie placu budowy
 • oświetlenie placu budowy
 • rozdzielnice budowlane
 • agregaty prądotwórcze
 • pomiary elektryczne
 • projekty instalacji elektrycznych

Instalacje słaboprądowe:

 • okablowanie strukturalne:
  • sieci komputerowe LAN, WAN
  • instalacje telefoniczne
 • system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 • system sygnalizacji pożaru SSP
 • dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
 • kontrola dostępu KD
 • rejestracja czasu pracy RCP
 • telewizja przemysłowa CCTV
 • instalacje przyzywowe
 • instalacje domofonowe i video-domofonowe
 • instalacje nagłaśniające

Prace kontrolno-pomiarowe:

 • pomiary rezystancji izolacji instalacji i urządzeń
 • pomiary rezystancji kabli i przewodów
 • pomiary rezystancji uziemień
 • pomiary impedancji pętli zwarcia
 • pomiary instalacji odgromowych
 • badania wyłączników różnicowoprądowych
 • pomiary natężenia oświetlenia
 • przeglądy pięcioletnie instalacji elektrycznych

Prace kontrolno-pomiarowe

Firma VRG-POLAND posiada wykwalifikowaną kadrę specjalizującą się w wykonywaniu badań i pomiarów elektrycznych. Nasi pomiarowcy posiadają odpowiednie uprawnienia z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji elektrycznych i urządzeń. W swojej pracy korzystają wyłącznie z profesjonalnych urządzeń pomiarowych renomowanych firm.

Oferujemy wykonanie następujących prac kontrolno-pomiarowych:

 • Pomiary rezystancji kabli.
 • Pomiary rezystancji uziemień.
 • Pomiary impedancji pętli zwarcia.
 • Pomiary instalacji odgromowych.
 • Badania wyłączników różnicowoprądowych.
 • Pomiary natężenia oświetlenia. Każde otrzymane zlecenie wykonania pomiarów lub badań instalacji i urządzeń elektrycznych zakończone jest protokołem z pomiarów w którym znajdują się wyniki pomiarów oraz uwagi i wnioski dotyczące stanu instalacji i urządzeń. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń czy awarii wynikających ze złego stanu instalacji lub urządzeń, Zleceniodawca zostaje niezwłocznie o tym poinformowany już w trakcie wykonywania pomiarów elektrycznych. Następnie wskazujemy co należy wykonać aby wyeliminować wszystkie nieprawidłowości.
 • Na życzenie Zleceniodawcy dokonujemy stosownych napraw i modernizacji aby badane przez nas instalacje elektryczne czy urządzenia spełniały wymogi które przewidują obecnie obowiązujące przepisy i normy.
 • Po zakończeniu wszystkich prac wykonujemy ponownie badania i pomiary elektryczne instalacji i urządzeń. Zleceniodawca otrzymuje protokół z przeprowadzonych badań i pomiarów elektrycznych w obiekcie. Na podstawie protokołu stwierdza się, że badana instalacja elektryczna i podłączone do niej urządzenia elektryczne są sprawne i nadają się do eksploatacji.